1.789.000,0

  • Hệ thống khóa ba
  • Lắp đặt áp lực bảo vệ tường chống lại thiệt hại
  • Hành vi như là rào cản cho vật nuôi quá
  • Mở theo một hướng

 

Chan Cua Lucky Baby Gs 03 1.jpg
Chắn cửa Lucky Baby GS 03

1.789.000,0

Giao hàng tận nơi  Đổi trả miễn phí
 Đảm bảo chất lượng  Được kiểm tra hàng