650.000,0

Thành cũi được thiết kế khéo léo. Lót bằng mút bên trong. Mặt sau quây có nẹp che dây kéo. Bộ gồm 3 món: 1. Quây 4 mặt cũi
2. Nệm lót cũi
3. Gối nằm

Bo Quay Nem Goi Dung Cho Cui Go Autoru Auwdc Csn 1.jpg
Bộ Quây – Nệm – Gối dùng cho cũi gỗ Autoru AUWDC-CSN

650.000,0

Giao hàng tận nơi  Đổi trả miễn phí
 Đảm bảo chất lượng  Được kiểm tra hàng